Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - SOCIETATI COMERCIALE

Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta documentul care stabileste drepturile si obligatiile pe care S.C. Vital Blueaqua S.R.L., în calitate de operator, si clientul, în calitate de utilizator, le au unul fata de celalalt.
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se încheie în forma prevazuta de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe durata nedeterminata.
Acte necesare pentru încheierea contractului pentru persoane juridice:
1. Cerere tip; - o puteti descarca de aici
2. Copie Certificat Unic de Înregistrare emis de Registrul Comertului;
3. Copie Certificat de Înregistrare Fiscala;
4. Delegatie din partea societatii pentru persoana care semneaza contractul si nu este reprezentant legal însotita de copie B.I./C.I.;
5. Copie act de proprietate sau contract de închiriere/contract de comodat, inclusiv declaratia proprietarului si copie B.I./C.I. proprietar si acte de proprietate;
6. Certificat de urbanism;
7. Autorizatie de construire;
8. Extras de carte funciara;
9. Plan de situatie (scara 1:2000);
10. Plan de încadrare în zona (scara 1:500);
11. Aviz de racordare/bransare de la societatea noastra;
12. Numarul postal al imobilului, daca este cazul;
13. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea; - o puteti descarca de aici
14. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare); - o puteti descarca de aici 
15. Buletin de verificare metrologica a apometrului;
Acte necesare pentru încheierea contractului pentru imobile detinute în coproprietate sau bransamente comune:
1. Cerere tip; - o puteti descarca de aici
2. Copie Certificat Unic de Înregistrare emis de Registrul Comertului;
3. Copie Certificat de Înregistrare Fiscala;
4. Delegatie din partea societatii pentru persoana care semneaza contractul si nu este reprezentant legal însotita de copie B.I./C.I.;
5. Copie act de proprietate sau contract de închiriere/contract de comodat, inclusiv declaratia tip proprietarului si copie B.I./C.I. proprietar si acte de proprietate;
6. Declaratia tip a coproprietarului prin care se deleaga reprezentantul coproprietarilor, însotita de copie B.I./C.I.; - o puteti descarca de aici
2. Copie 7. Certificat de urbanism;
8. Autorizatie de construire;
9. Extras de carte funciara;
10. Plan de situatie (scara 1:2000);
11. Plan de încadrare în zona (scara 1:500);
12. Aviz de racordare/bransare de la societatea noastra;
13. Numarul postal al imobilului, daca este cazul;
14. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea; - o puteti descarca de aici
15. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare); - o puteti descarca de aici
16. Buletin de verificare metrologica a apometrului;
Daca alimentarea cu apa a imobilului se efectueaza prin intermediul unui foraj, sunt necesare urmatoarele documente:
1. schita de amplasament al forajului;
2. schita interioara a instalatiei de utilizare a apei din imobil;
3. schita instalatiei de utilizare a apei din caminul de vizitare a apometrului;
4. dovada contorizarii forajului propriu de apa;
5. adâncimea forajului;
6. buletin de analiza a apei din forajul propriu.
VITAL BLUEAQUA S.R.L.
Sediu social: Loc. Varteju, Oras Magurele,
Str. Chirca nr. 78, Jud. Ilfov,
Nr. O.N.R.C./an: J23/3048/2010,
C.I.F.: RO11185524
Telefon: +4021-361.43.91
VITAL BLUEAQUA S.R.L. – SUCURSALA POPESTI – LEORDENI 
Sediu: Oras Popesti Leordeni,
Str. Garian Alexandru nr. 6, Jud. Ilfov,
Nr.O.N.R.C./an: J23/632/2003,
C.I.F.: RO15365471,
C.S.S.V.: 582.937,74 RON,
Tel: +4021-361.43.91