Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - UTILIZATORI CASNICI

Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta documentul care stabileste drepturile si obligatiile pe care S.C. Vital Blueaqua S.R.L., in calitate de operator, si clientul, in calitate de utilizator, le au unul fata de celalalt.
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se incheie în forma prevazuta de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe durata nedeterminata.
Acte necesare pentru încheierea contractului pentru persoane fizice:
1. Cerere tip: - o puteti descarca de aici
2. Copie BI/CI;
3. Copie act de proprietate sau contract de inchiriere/contract de comodat, inclusiv declaratia proprietarului si copie B.I./C.I. proprietar si acte de proprietate;
4. Certificat de urbanism;
5. Autorizatie de construire;
6. Extras de carte funciara;
7. Plan de situatie (scara 1:2000);
8. Plan de incadrare în zona 1:500;
9. Aviz de racordare/bransare de la societatea noastra;
10. Numarul postal al imobilului, daca este cazul;
11. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea (canalizare); - o puteti descarca de aici;
12. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare); - o puteti descarca de aici.
13. Buletin de verificare metaicirologica a apometrului;
Acte necesare pentru încheierea contractului pentru imobile detinute în coproprietate sau bransamente comune:
1. Cerere tip: - o puteti descarca de aici;
2. Copie BI/CI;
3. Copie act de proprietate sau contract de închiriere/contract de comodat, inclusiv declaratia tip proprietarului si copie B.I./C.I. proprietar si acte de proprietate;
4. Declaratia tip a coproprietarului prin care se deleaga reprezentantul coproprietarilor, insotita de copie B.I./C.I.; - o puteti descarca de aici;
5. Certificat de urbanism;
6. Autorizatie de constructie;
7. Extras de carte funciara;
8. Plan de situatie (scara 1:2000);
9. Plan de încadrare în zona 1:500;
10. Aviz de racordare/bransare de la societatea noastra;
11. Numarul postal al imobilului, daca este cazul;
12. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea; - o puteti descarca de aici
13. Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare); - o puteti descarca de aici;
14. Buletin de verificare metrologica a apometrului;
Daca alimentarea cu apa a imobilului se efectueaza prin intermediul unui foraj, sunt necesare urmatoarele documente:
1. schita de amplasament al forajului;
2. schema hidraulica de utilizare a apei din foraj;
3. dovada contorizarii forajului propriu de apa;
4. adancimea forajului;
5. buletin de analiza a apei din forajul propriu.
VITAL BLUEAQUA S.R.L.
Sediu social: Loc. Varteju, Oras Magurele,
Str. Chirca nr. 78, Jud. Ilfov,
Nr. O.N.R.C./an: J23/3048/2010,
C.I.F.: RO11185524
Telefon: +4021-361.43.91
VITAL BLUEAQUA S.R.L. – SUCURSALA POPESTI – LEORDENI 
Sediu: Oras Popesti Leordeni,
Str. Garian Alexandru nr. 6, Jud. Ilfov,
Nr.O.N.R.C./an: J23/632/2003,
C.I.F.: RO15365471,
C.S.S.V.: 582.937,74 RON,
Tel: +4021-361.43.91