Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - ASOCIATII DE PROPRIETARI

Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta documentul care stabileste drepturile si obligatiile pe care S.C. Vital Blueaqua S.R.L., în calitate de operator, si clientul, în calitate de utilizator, le au unul fata de celalalt.
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se încheie în forma prevazuta de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe durata nedeterminata.
Acte necesare pentru încheierea contractului pentru persoane fizice:
1. Cerere tip; - o puteti descarca de aici
2. Copie sentinta civila definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice asociatiei de proprietari;
3. Copie Certificat de Înregistrare Fiscala;
4. Copie proces-verbal prin care a fost ales presedintele si administratorul;
5. Copie BI/CI presedinte/administrator;
6. Declaratia Asociatiei de Proprietari prin reprezentant privind:
     - Componenta organelor de conducere;
     - Numarul de scari din imobil;
     - Numarul de etaje din imobil;
     - Numarul de apartamente din imobil;
7. Numar postal pentru imobil;
8. Declaratia presedintelui/administratorului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea (canalizare); - o puteti descarca de aici
9. Declaratia presedintelui/administratorului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare); - o puteti descarca de aici
10. Buletin de verificare metrologica a apometrului;
Daca alimentarea cu apa a imobilului se efectueaza prin intermediul unui foraj, sunt necesare urmatoarele documente:
1. schita de amplasament al forajului;
2. schita interioara a instalatiei de utilizare a apei din imobil;
3. schita instalatiei de utilizare a apei din caminul de vizitare a apometrului;
4. dovada contorizarii forajului propriu de apa;
5. adâncimea forajului;
6. buletin de analiza a apei din forajul propriu.
Daca din bransamentul comun se alimenteaza mai multe asociatii de proprietari (blocuri, scari), contractul se încheie doar cu una din asociatiile de proprietari care a fost împuternicita de celelalte printr-un document semnat si stampilat.
VITAL BLUEAQUA S.R.L.
Sediu social: Loc. Varteju, Oras Magurele,
Str. Chirca nr. 78, Jud. Ilfov,
Nr. O.N.R.C./an: J23/3048/2010,
C.I.F.: RO11185524
Telefon: +4021-361.43.91
VITAL BLUEAQUA S.R.L. – SUCURSALA POPESTI – LEORDENI 
Sediu: Oras Popesti Leordeni,
Str. Garian Alexandru nr. 6, Jud. Ilfov,
Nr.O.N.R.C./an: J23/632/2003,
C.I.F.: RO15365471,
C.S.S.V.: 582.937,74 RON,
Tel: +4021-361.43.91