Bransarea / Racordarea la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare in Orasul Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov

Bransarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Popesti-Leordeni se poate realiza numai in baza avizului de bransare/racordare eliberat de  Vital Blueaqua S.R.L.
Avizul de bransare/racordare este documentul scris prin care se stabilesc conditiile tehnice privind  proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor/racordurilor si prin care se stabileste punctul de delimitare
intre retelele publice si instalatiile interioare ce sunt proprietatea privata a utilizatorului.
Documentele necesare realizarii bransamentului/racordului:
 • Cerere tip;
 • Copie BI/CI;
 • Copie act de proprietate sau contract de închiriere/contract de comodat, inclusiv declaratia proprietarului si copie B.I./C.I. proprietar si acte de proprietate;
 • Certificat de urbanism;
 • Extras de carte funciara;
 • Plan de situatie (scara 1:2000);
 • Plan de încadrare în zona 1:500;
 • Numarul postal al imobilului, daca este cazul;
 • Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte numarul de persoane ce locuiesc la adresa pentru care se face solicitarea (canalizare);
 • Declaratia proprietarului/chiriasului/comodatarului din care sa rezulte suprafata de pe care se colecteaza ape pluviale (canalizare);
 • Memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea/racordarea la reteaua de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Scheme de montaj al conductelor de apa si de canalizare;
 • Planul retelelor din incinta;
 • Breviar de calcul instalatii sanitare in care sa fie specificate debitul si presiunea necesare alimentarii consumatorului cel mai dezavantajat.
Etapele realizarii bransamentului/racordului:
 • Depunere dosar cu documentele mentionate anterior;
 • Obtinere aviz de bransare/racordare(se obtine numai in cazul in care dosarul este complet);
 • Obtinerea certificatului de urbanism pentru bransamentul/racodul ce urmeaza a fi executat
 • Obtinerea avizelor cerute prin certidicatul de urbanism
 • Intocmirea proiectului de bransare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa/ canalizare si avizarea de catre un verificator M.D.R.A.P.
 • Obtinerea autorizatiei de construire pentru bransamentul/racodul ce urmeaza a fi executat
 • Instiintare Primarie si Inspectorat de Stat in Constructii privind inceperea lucrarilor
 • Plata taxelor catre Inspectorat de Stat in Constructii
 • Obtinerea acordului de lucru de la directia de Administrare a Domeniului Public si Privat
 • Incheiere contract de executie lucrari cu S.C. Vital Blueaqua S.R.L. sau un alt agent economic autorizat;
 • Executia lucrarii;
 • Receptia lucrarii care se efectueaza în prezenta beneficiarului, reprezentantului
 • C. Vital Blueaqua S.R.L. si reprezentantul agentului economic care a executat lucrarea, daca este cazul;
 • Punerea în functiune si montarea aparatului de masurare se efectueaza în prezenta beneficiarului de catre reprezentantul  Vital Blueaqua S.R.L.;
Incheierea contractului de prestare/furnizare servicii de alimentare cu apa si de canalizare.
Realizarea de bransamente/racorduri fara autorizatie de construire constituie contraventii/infractiuni si se pedepsesc conform Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii –completata si modificata prin O.U.G. 41/2015, M.Of. 733 din 30-sept-2015
Mai multe informatii click aici...
Realizarea de bransamente/racorduri fara avizul S.C. VITAL BLUEAQUA S.R.L. este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii.
ANEXA LA INSTRUCTIUNILE DE MONTAJ, EXPLOATARE SI INTRETINERE PENTRU CONTOARELE DE APA
 Instructiuni generale:
Contoarele de apa sunt instrumente de masura calibrate. Se vor proteja impotriva socurilor mecanice si vibratiilor. Se vor depozita in locuri fara pericol de aparitie a inghetului, ferite de temperaturi si umiditati ridicate. Filetul stuturilor este protejat folosind capace de plastic.
Inainte de instalare, se vor verifica urmatoarele:
 • Capacele de protectie din material plastic nu trebuie sa fie lovite sau sa prezinte alte probleme ce ar indica socuri mecanice;
 • Ca toate indicatiile de pe cadran sunt lizibile;
 • Tipul, dimensiunea, temperatura si presiunea sunt potrivite.
In cazul in care apa este murdara sau prezinta particule in suspensie, se recomanda montarea de filtre sau site in amonte de contor.
Contorul trebuie instalat in cel mai jos punct al instalatiei (pentru impiedicarea acumularii de aer) si va fi protejat impotriva inghetului pentru a evita defectarea.
Contorul trebuie montat in instalatii unde nu exista tensiuni sau forte mecanice.
Contoarele se vor folosi in instalatii pline complet cu apa – pentru contoarele cu mecanism umed, apa trebuie sa inunde cadranul.
Contoarele vor fi protejate de toate socurile de presiune din instalatie.
Daca exista pericolul inghetului, furnizarea cu apa se va opri si se va goli instalatia (inclusiv contorul). Daca este nevoie, se va demonta contorul.
Contorul trebuie sa fie usor accesibil si lizibil.
Se recomanda asigurarea contorului in instalatie cu ajutorul sigiliilor de montaj pentru a evita interventiile neautorizate. Sigiliul trebuie sa fie destructibil.
Instalarea se va face de catre personalul calificat conform normelor din ISO 4064:2015, partea 5.
VITAL BLUEAQUA S.R.L.
Sediu social: Loc. Varteju, Oras Magurele,
Str. Chirca nr. 78, Jud. Ilfov,
Nr. O.N.R.C./an: J23/3048/2010,
C.I.F.: RO11185524
Telefon: +4021-361.43.91
VITAL BLUEAQUA S.R.L. – SUCURSALA POPESTI – LEORDENI 
Sediu: Oras Popesti Leordeni,
Str. Garian Alexandru nr. 6, Jud. Ilfov,
Nr.O.N.R.C./an: J23/632/2003,
C.I.F.: RO15365471,
C.S.S.V.: 582.937,74 RON,
Tel: +4021-361.43.91