Procedura emitere avize de amplasament

Avizul de amplasament se emite de catre S.C. Vital Blueaqua S.R.L. în urmatoarele situatii:
- Extindere, consolidare, reamenajare, recompartimentare constructie existenta; - Construire imobil nou;
- Desfiintare constructie existenta;
- Intrare în legalitate constructie;
- Concesionare terenuri;
- Trasare retele de utilitati;
- Organizare de santier.
- Extinderi, devieri, înlocuiri retele apa, canalizare, electrice, gaze, telefonice;
- Bransamente gaze, electrice;
- Reabilitari rutiere.
Documentele necesare pentru emiterea avizelor de amplasament sunt:
1. Cerere tip emitere aviz de amplasament; - pentru persoane fizice o puteti descarca de aici iar pentru persoane juridice o puteti descarca de aici
2. Cerere tip emitere aviz de bransare/racordare de principiu - pentru persoane fizice o puteti descarca de aici, , iar pentru persoane juridice o puteti descarca de aici
3. Copie certificat de urbanism;
4. Copie acte de proprietate;
5. Plan cadastral cu retele 1:500 – anexa la Certificatul de urbanism pe care sa fie pozitionata proprietatea (1 copie);
6. Plan de încadrare în zona 1:2000– anexa la Certificatul de urbanism pe care sa fie pozitionata proprietatea (2 copii);
7. Copie B.I./C.I. (pentru persoane fizice), copie Certificat Cod Fiscal pentru Asociatii de Proprietari/Asociatii si Fundatii sau copie Certificat Unic de Înregistrare pentru agentii economici;
8. Numar postal (daca exista).

VITAL BLUEAQUA S.R.L.
Sediu social: Loc. Varteju, Oras Magurele,
Str. Chirca nr. 78, Jud. Ilfov,
Nr. O.N.R.C./an: J23/3048/2010,
C.I.F.: RO11185524
Telefon: +4021-361.43.91
VITAL BLUEAQUA S.R.L. – SUCURSALA POPESTI – LEORDENI 
Sediu: Oras Popesti Leordeni,
Str. Garian Alexandru nr. 6, Jud. Ilfov,
Nr.O.N.R.C./an: J23/632/2003,
C.I.F.: RO15365471,
C.S.S.V.: 582.937,74 RON,
Tel: +4021-361.43.91